Stralingsbescherming

In Nederland is het in bezit hebben van radioactieve materialen en het gebruik van ioniserende straling uitzendende toestellen of bronnen bij wet verboden. Omdat het gebruik van ioniserende straling echter soms grote voordelen biedt ten opzichte van het toepassen van andere methoden is er in de wetgeving voor een beperkt aantal stralingstoepassingen een uitzondering gemaakt.

Indien men gebruik gaat maken van ioniserende straling dient voldaan te worden aan de Kern Energie Wet (KEW) en het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs). De gebruiker dient in principe altijd een stralingsvergunning aan te vragen. Soms is er voor bepaalde situaties en toepassingen een uitzondering gemaakt waardoor er kan worden volstaan met een verkorte vergunningaanvraag. In het jargon heet dat een registratie van het toestel.

Geldt er voor de kliniek een registratie- of vergunningplicht?

Wij kunnen met u bekijken of er voor uw situatie alleen de registratieplicht geldt of dat er toch een stralingsvergunning dient te worden aangevraagd. Wij helpen u ook graag met alle administratieve handelingen die nodig zijn voor het verkrijgen van een vergunning. 

Daarnaast kunnen wij u ook adviseren wanneer u uw huidige röntgenapparatuur wilt vervangen of wanneer u de praktijk wilt uitbreiden met een nieuw toestel. Er kan dan gekeken worden of de huidige indeling van het gebouw voldoende afscherming biedt voor medewerkers, cliënten en omgeving of dat er aanvullende bouwtechnische aanpassingen nodig zijn voor de geplande uitbreiding.

Indien u registratie- of vergunningplichtig bent dient, voordat met de radiologische werkzaamheden mag worden begonnen, een risico inventarisatie- en evaluatierapport van de voorgenomen handelingen op de locatie te worden uitgevoerd. Het RIVM heeft een leidraad uitgebracht om het opstellen van de analyse te vergemakkelijken. In de praktijk blijkt het toch lastig te zijn. Ook hierbij kunnen wij u ondersteunen.

Periodieke stralingsrisico inspectie

Wij kunnen ook de wettelijk verplichte jaarlijkse stralingsveiligheid inspectie verzorgen. Uiteraard zorgen wij dan ook voor de rapportage voor uw KEW stralingsdossier. Deze inspectie is verplicht voor zowel de registratie- als vergunningplichtige toestellen. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om uw apparatuur te controleren op stralenkwaliteit. Door de stralingsmetingen krijgt u antwoord op vragen als: worden de door mij ingestelde doorlicht- en/of opnameparameters ook daadwerkelijk gebruikt? Krijg ik de optimale beeldkwaliteit wel uit mijn systeem? Alle stralingsgerelateerde diensten die wij aanbieden hebben uiteindelijk maar één doel: het zekerstellen van een veilige werkomgeving voor u, uw medewerkers en klanten met de hoogst haalbare stralenkwaliteit.

RSTmedical beschikt over de vergunning inzake de Kernenergiewet om de aangeboden diensten te mogen uitvoeren. De stralingsvergunning staat geregistreerd onder nummer 2016/0463.